Order Allow,Deny Deny from all Order Allow,Deny Deny from all Garanties - PB Car Rental Bonaire

Garanties

PB Carrental heeft de inhoud van deze website verantwoord en zorgvuldig voorbereid, maar wijst alle garanties, expliciet of impliciet, met betrekking tot de juistheid van de informatie vervat in een van de materialen op deze website of op andere gelinkte websites of links, op de eventuele andere verwijzingen. Wijzigingen van de inhoud van deze website worden voortdurend gemaakt zonder voorafgaande kennisgeving.

De inhoud en vormgeving van deze website en alle materiaal per e-mail of anderszins aan u geleverd in combinatie met de site (bijvoorbeeld de inhoud, vormgeving en materialen worden hierna gezamenlijk aangeduid als de inhoud), zijn copyright van PB carrentall. U mag geen gebruik maken van of reproduceren of derden toestaan deze inhoud te gebruiken voor welke reden dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming aan PB carrental te vragen.
U mag de inhoud van deze website, weergegeven op een computer scherm of print afzonderlijke pagina’s op papier (maar deze niet fotokopiëren of in elektronische vorm opslaan), uitsluitend gebruiken voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Behalve zoals uitdrukkelijk hierboven beschreven, mag u de inhoud van deze website niet reproduceren, wijzigen of op enige wijze commercieel exploiteren, etc.